i vs you mutluluğun resmi
 • mamaliga ne demek
 • rekreasyon ne demek
 • okültizm ne demek
 • tahliye ne demek
 • cehil ne demek
 • vampir ne demek
 • balans ne demek
 • beceri ne demek
 • hanende ne demek
 • cevap ne demek
 • faşizm ne demek
 • zeki ne demek
 • osteolog ne demek
 • melek ne demek
 • genzel ne demek
 • cülus ne demek
 • itaat ne demek
 • ekoloji ne demek
 • adavet ne demek
 • pars ne demek
 • palamar ne demek
 • otodrag ne demek
 • yalelli ne demek
 • gayda ne demek
 • kanuni ne demek
 • ülfet ne demek
 • gelberi ne demek
 • propaganda ne demek
 • inhibitör ne demek
 • uyarılma ne demek
 • otostop ne demek
 • oberj ne demek
 • danişment ne demek
 • abuk sabuk ne demek
 • yahşi ne demek
 • izohips ne demek
 • onomastik ne demek
 • obje ne demek
 • dalfes ne demek
 • Odontodactylus Scyllarus ne demek
 • asaleten ne demek
 • agrafi ne demek
 • barbata ne demek
 • faraş ne demek
 • kaslan ne demek
 • rumi ne demek
 • varoş ne demek
 • samut ne demek
 • yek ne demek
 • elektrodiyaliz ne demek
 • laminarya ne demek
 • istisnai ne demek
 • biseksüel ne demek
 • yine ne demek
 • damlamak ne demek
 • gard ne demek
 • kufi ne demek
 • bandrol ne demek
 • çarşaf ne demek
 • maddesel ne demek
 • cascavlak ne demek
 • optimist ne demek
 • lojistik ne demek
 • kabe ne demek
 • ruam ne demek
 • dalgın ne demek
 • abe ne demek
 • debdebeli ne demek
 • layuhti ne demek
 • teşvik ne demek
 • takti ne demek
 • mahalle ne demek
 • maden suyu ne demek
 • parapet ne demek
 • omurga ne demek
 • paleontoloji ne demek
 • janjanlı ne demek
 • peşmelba ne demek
 • cevher ne demek
 • madrabaz ne demek
 • iltisak ne demek
 • deflatör ne demek
 • jeneratör ne demek
 • badana ne demek
 • zatürre ne demek
 • kantarma ne demek
 • zifaf ne demek
 • Kelimemiz
  saki
  saki Ne Demek?

  İçkili toplantılarda içki dağıtan kimse - isim

  Cümle İçerisinde Kullanım Örneği

  Koy gidelim saki koy kadehin içine vuralım bu gece şişenin dibine.

  Doldur saki tazelendi derdim bu gece

  Anlamlarda ve örnek cümlelerde
  mavi renkli kelimelere
  tıklayarak o kelimelerin anlamlarını da öğrenebilirsiniz.
  saki Sözcüğünün İngilizce Anlamı Nedir?
  saki Sözcüğünün Fransızca Anlamı Nedir?
  saki Sözcüğünün Almanca Anlamı Nedir?
  saki Sözcüğünün Arapça Anlamı Nedir?
  saki Sözcüğünün İspanyolca Anlamı Nedir?
  saki Sözcüğünün İtalyanca Anlamı Nedir?
  saki Sözcüğünün Rusça Anlamı Nedir?
   
  cumhurbaşkanı seçimi dota experts forum